Kontakt
English
http://www.realdania.dk
http://www.realdaniabyg.dk
http://www.dac.dk
Processen
Projektets faser

Bryghusprojekt ventes at stå færdigt i 2017. Tilrettelæggelsen af byggeriet foregår over en længere periode, hvor planer, tegninger og modeller gradvist bliver mere detaljerede. 

 

 

/upload/bryghus/ny bryghus/tegnestue oma/moede_koolhaas_artikel.jpg

 

Drift (2017)

Byggeriet forventes at stå færdig og kan tages i brug.

 

Udførelse (2013-2017)

Byggeriet opføres.

 

For- og hovedprojekt (2010-2013)

Projektforslaget udarbejdes. Det inderholder et mere detaljeret forslag til husets udformning, og tegninger og modeller af projektet lægges principielt fast.

 

Projektforslaget bearbejdes til et forprojekt, der danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos myndighederne.

 

Hovedprojektet udarbejdes. Det beskriver byggeriet meget detaljeret. Projektet sendes i udbud med det formål at indhente priser og indgå aftale med de udførende entreprenører.

 

Programfasen (2007-2009)

Byggeprogrammet bliver formuleret. Byggeprogrammet er en en mere detaljeret beskrivelse af bygherrens krav og ønsker til det færdige byggeri.

Der lægges et program for forundersøgelse af grunden mht. miljø, geoteknik og arkæologi.

 

Dispositionsforslaget bliver udarbejdet. I dispositionsforslaget skabes de første tegninger og modeller af byggeriet. Forslaget beskriver byggeriets overordnede linjer, såsom hvilken form huset får, hvor mange kvadratmeter der skal afsættes til husets forskellige funktioner, og hvilke typer materialer, der tænkes anvendt. 

  

Idéfasen (2006)

Den overordnede vision for byggeriet bliver formuleret.
Der bliver foretaget en byrumsanalyse og en byhistorisk analyse.
Arkitekten vælges. Ideoplægget udarbejdes.

 

Cookies
 
Hvor langt er projektet

I august 2011 leverede OMA 50% afleveringen af projektforslaget.

 

I december 2011 følger 100 % afleveringen af projektforslaget. De kommende måneder skal forslaget granskes af bygherre og teamet af rådgivere.

 

Kommentarer til forslaget skal afleveres til OMA, og det skal justeres endeligt til, inden projektet går i jorden.

 

Sideløbende med at der granskes i projektforslaget, pågår der rør- og ledningsarbejde på grunden. 

 
 
Den politiske proces

Før et byggeri af Bryghusprojektets størrelse går i gang, udarbejder kommunen en lokalplan. Lokalplanen skal i offentlig høring hos borgerne, før den kan vedtages i borgerrepræsentationen.

 

Mere om lokalplan og høring